Dzięki Funduszom Europejskim zostało spełnionych miliony projektów. Skutecznie wykonany projekt potrzebuje jednakże solidnego przygotowania i a także przeprowadzenia wielu działań mających na celu osiągnięcie wszelkich zaleceń wynikających z umowy o dofinansowanie. Jak efektywnie przygotować i zarządzać projektem? Kto może złożyć wniosek? Po co jest używane doradztwo w zakresie zarządzania projektami? Jak zagwarantować przedsiebiorstwu właściwą realizację umowy? Oto mały poradnik beneficjenta.

Celowy wniosek to podstawa.

Wedle przepisów prawnych wniosek o dofinansowanie może złożyć tak naprawdę każdy podmiot, jaki prowadzi działalność gospodarczą. Wśród uprawnionych mogą być jednostki samorządu terytorialnego, placówki, mikro i makro przedsiębiorstwa, związki, stowarzyszenia a także wszystkie pozostałe podmioty poza administracją publiczną. Na ogół wyznaczona instytucja zapowiada nabór wniosków do wskazanego projektu. Dofinansowanie ze środków unijnych można uzyskać między innymi na wsparcie rozwoju firmy, projekty innowacyjne, badania, cyfryzację, edukację .

Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany prawidłowo w stosunku do wymogów formalnych. Bez wątpliwości fundamentalnym oparciem dla poprawności wnioskowania o dotację musi być zgodność celu wpisanego w działalność. Zdefiniowanie źródła finansowania projektu jest niezbędne, trzeba określić adekwatny projekt, który będzie odzwierciedlał model działalności aplikanta.

Harmonogram realizacji projektu powinien być integralną częścią wniosku. Wskazane jest zaznajomić się dokładnie z treścią jak również wymaganiami projektu, ponieważ pozytywne przyjęcie aplikacji o dofinansowanie nie oznacza pomyślnej realizacji wytycznych projektu. Albowiem właśnie na beneficjencie spoczywa wymóg prowadzenia całkowitej wymaganej dokumentacji i wykonywania opisanych procedur.

Po parafowaniu umowy o dofinansowanie tak naprawdę dopiero zaczyna się najbardziej powikłany etap. Poprawna realizacja poleceń przynależnych do projektu głównie opiera się na umiejętnym zarządzaniu projektem. Wśród wymogów znajduje się także precyzyjne wykazanie wydatków. W sytuacji niekompletnej dokumentacji, nie zrealizowania instrukcji sprzężonych z kontrolą i audytem projektu unijnego przedsiębiorca musi się liczyć z utratą części lub całości dotacji. Tym samym dla beneficjenta, który pragnie należycie zrealizować i rozliczyć projekt owocnym rozwiązaniem jest skorzystanie z doradztwa w zakresie zarządzania projektami. Skrupulatny zespół ekspertów udzieli wsparcia na poziomie przygotowania wniosku oraz wypełnienia wszelkich formalnych wymogów, ale podejmie się kontrolowania następnych etapów. W składzie firmy doradczo szkoleniowej Fuda pracują profesjonalni audytorzy i eksperci z różnych dziedzin. Beneficjent może liczyć na szczegółową analizęprocesu projektowego, zarówno w obszarze finansowym, jak i proceduralnym. Eksperci mający adekwatne kompetencje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego przedłożą kompletną dokumentację sprawozdawczą . Zapewnią pełne wsparcie przy wskazaniu kwalifikowalności wydatków i rzetelnego wyznaczenia końcowego rozliczenia kosztów. Doradztwo w zakresie zarządzania projektami stanowi dla każdego beneficjenta nie jedynie wsparciem w czasie spełnienia określonych w instrukcji wytycznych, ale przede wszystkim gwarancją prawidłowego przebiegu procesu projektowego.